Päivitetty 1.2.2024

MuseoajoneuvoMuseoajoneuvo-
lausuntojen arkisto

Ajoneuvokohtainen historiikki (tulostettava pdf-liite)
Ohje: tallenna tiedosto ensin omaan koneeseen ja avaa se Adobe Reader X (ilmainen ohjelma) tai uudemmalla versiolla. Tallenna ja tulosta.

Suomi-autojen tiedot Kansallisarkistossa

Vanhojen ajoneuvojen kantakortit

Museoajoneuvotarkastajat

FIVA -
Kansainvälinen museoajoneuvojärjestö

TRAFIN ohje paperittoman ajoneuvon rekisteröinnistä

pdf.gifMääritelmä pdf-tiedostona

Määritelmä museoajoneuvosta

Museoajoneuvo määriteltiin ensi kerran liikenneministeriön päätöksellä vuonna 1978. Vuonna 1992 museoajoneuvoista säädettiin asetuksella ja 2002 museoajoneuvot sisällytettiin ajoneuvolakiin. Uudistetun lain museoajoneuvon määritelmä löytyy Ajoneuvolain (1090/2002) pykälästä 36.

Trafi on antanut uuden ohjeen 7.7.2011 Museoajoneuvon hyväksyminen katsastuksessa. Kts. oheinen pdf-tiedosto yllä.

Museoajoneuvoksi hyväksymisen edellytykset

Museoajoneuvoksi hyväksymiseen ei riitä, että ajoneuvo on tarpeeksi vanha. Minimi-ikävaatimus on 30 vuotta ajoneuvon valmistusvuoden päättymisestä. Hyväksymisehdot määrittelee laki: siis iän lisäksi myös, se että ajoneuvo on säilynyt alkuperäisen kuntoisena tai se on entisöity tai konservoitu asianmukaisesti.

Alkuperäiskunnolla ymmärretään, että ajoneuvo on säilytetty rakenteeltaan ja ulkoasultaan yksityiskohtia myöten alkuperäisenä, siis lähes sellaisena kuin se valmistuslinjalta tullessaan on ollut. Ajoneuvon korin, moottoritilan ja tavaratilan on oltava puhtaat. Maalausten ja muiden pintakäsittelyjen on oltava alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Korin ja tavaratilan sisustusmateriaalien on oltava puhtaat ja ehjät. Ruostevaurioita ei museoajoneuvossa saa olla, mutta vähäiset käytön jäljet hyväksytään.

Museoajoneuvon entistäminen

Entistäminen tarkoittaa kunnostustyötä, jonka tuloksena ajoneuvo mahdollisimman tarkoin vastaa alkuperäistä mallia rakenteeltaan ja ulkoasultaan.

Museoajoneuvon konservointi

Konservointi tarkoittaa ajoneuvon käsittelemistä siten, että sen säilyminen turvataan ja ajoneuvo kunnostetaan siten, että sen tekniikkaan ja ilmiasuun tulleet ajoneuvon käyttöympäristön ja käytön aikaansaamat muutokset säilyvät merkkeinä ajoneuvon elinkaaresta. Konservointitekniikoilla pyritään säilyttämään nimenomaan suomalaista ajoneuvo- ja käyttöhistoriaa jälkipolville.

Konservoidusta ajoneuvosta pitää olla konservointisuunnitelma sekä selvitys konservoinnista ja sen toteutuksesta sekä mahdollisimman täydellinen historiikki, josta selviää, miksi tämän ajoneuvon kunnostaminen konservointitekniikoilla on ajoneuvohistorian kannalta tärkeätä. Konservoinnissa työmäärä on moninkertainen verrattuna entisöintiin. Konservoitavan ajoneuvon iäksi SAHK suosittaa vähintään 50 vuotta, mutta erityistapauksissa siitä voidaan poiketa.

Poikkeuksena edellä mainittuihin vaatimuksiin on, että museoajoneuvoon saa asentaa hyväksyttyjä liikenneturvallisuutta edistäviä laitteita (esim. turvavyöt, suuntavalot, heijastimet jne.). Tarkemmat ohjeet ajoneuvon konservointiin löydät tästä linkistä.

Museoajoneuvotarkastus

Tarkastus varataan ottamalla yhteyttä johonkin ma-tarkastajista. Tarkastajien luettelon löydät kohdasta ma-tarkastajat. Tarkastajilta voi myös kysyä neuvoja. Joillain kerhoilla järjestetään tarkastustilaisuuksia esim. kuukausikokousten yhteydessä, joillain alueilla tarkastaja on tilattava erikseen.

Tarkastusmaksu on 1.1.2024 alkaen SAHK:n jäsenyhdistyksen jäsenille 100 euroa ja muilta 180 euroa. Hylätystä tarkastuksesta peritään 20 euroa. Tarkastaja voi periä tarkastusmaksun lisäksi tarkastuksesta aiheutuvat matkakulut. Maksu peritään tarkastuksen yhteydessä. Korttimaksua suositellaan, mutta käteinenkin käy.

SAHK:n toimisto ei välitä tarkastuksia, eikä vastaa teknisiin kysymyksiin.

Tarkastustilaisuuteen on varattava seuraavaa aineistoa ajoneuvosta:

• Rekisteriotteen tekninen osa tai vastaava vanha rekisteriote.

• Teknisiä tietoja sisältävää kirjallisuutta (omistajan käsikirja, korjaamokäsikirja, varaosakirja tai muita ajoneuvoa käsitteleviä teoksia) Erityisesti harvinaisen ajoneuvon omistajan on varauduttava esittämään tiedot siitä, millainen ajoneuvon tulisi olla.

Tästä linkistä saat tulostettua teknisten tietojen keruulomakkeen, jonka voit tulostaa ja täyttää valmiiksi tarkastukseen tullessasi.

Lisäksi, jos ajoneuvo ei ole ollut aikaisemmin Suomessa rekisterissä:

• Ulkomainen rekisteröintitodistus (rekisteriote) ja selvitys omistusoikeudesta

• Tullaustodistus, jos ajoneuvo tuodaan EU-maiden ulkopuolelta

Historiaselvitys

Auton historiatiedoista kirjoitetaan lyhyt (muutaman rivin) selvitys, josta selviää ajoneuvon omistussuhteet, ajoneuvon entisöintivaiheet, ajoneuvon erityispiirteet yms. Tästä voit tallentaa ja tulostaa valmiin ajoneuvokohtainen historiikki -kaavakkeen pdf-muodossa ja täyttää sen koneella tai käsin. Ohje: tallenna tiedosto ensin omaan koneeseen ja avaa se Adobe Reader X (ilmainen ohjelma) tai uudemmalla versiolla. Tallenna ja tulosta.

Suomi-autojen tiedot vuosilta 1965-1989 löytyvät kansallisarkistosta. Lisäksi Kansallisarkisto selvittää ajoneuvon ensimmäistä rekisteritunnusta ja laatii ajoneuvon omistushistoriaselvityksiä, jos tiedontarpeen syynä on julkisoikeudellinen tarkoitus (esim. ajoneuvon museorekisteröinti). Tästä yhteystietoihin.

Ajoneuvon valmistenumero

Ajoneuvoon on myös meistettävä valmistenumero, jos sitä ei valmistajan toimesta ole tehty.(Tuli pakolliseksi vasta 1964.) Valmistenumero meistetään ajoneuvon runkopalkkiin oikealle puolelle selvästi näkyvään paikkaan tai itsekantavissa korirakenteissa korin kiinteään osaan helposti näkyvään paikkaan.

Ajoneuvon valokuvat

Museoajoneuvolausuntoa ja arkistointia varten tarvitaan ajoneuvosta neljä kappaletta samanlaisia valokuvia.

Kuva otetaan etuviistosta, kuljettajan puolelta. Auton tulisi täyttää suurin osa kuva-alasta. Kuvan taustan on oltava mahdollisimman tasainen ja rauhallinen, sekä väritykseltään sellainen, että auto siitä hyvin erottuu. Ei myöskään ole suotavaa, että kuvassa esiintyy henkilöitä tai muita häiriötekijöitä. Muista, että ilman kuvia et voi saada museoajoneuvolausuntoa.

Ajoneuvon omistaja toimittaa ajoneuvosta digikuvan tai se voidaan ottaa tarkastuksen yhteydessä. Voit myös halutessasi tulostaa kuvista niin sanottuja kymppikuvia (10 x 15 cm) hyvän laatuiselle valokuvapaperille. Ota kuva sellaiselta etäisyydeltä, että auto näkyy kokonaisuudessaan kuvassa. Lopputuloksen tulisi muistuttaa alla olevaa mallia.

museoajoneuvo.jpg

Kuvassa Dodge Charger 2 d Sports HT Coupé XP 29, vm. 1968. Autossa on joitain aikakauden lisävarusteita.

Lausunnon allekirjoitukset

Lausunto vahvistetaan sekä kahden museotarkastukseen osallistuneen ma-tarkastajan että omistajan allekirjoituksilla.

Museoajoneuvoksi rekisteröinti

Rekisteröinti museoajoneuvoksi tapahtuu katsastustoimipaikalla. MA-tarkastus ei ole varsinainen katsastus, vaan ajoneuvo museoajoneuvolausuntoineen esitetään katsastustoimipaikalla, joko rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa, jolloin se merkitään rekisteriin museoajoneuvoksi.

Museoajoneuvoille on voimassa muutamia erityisehtoja:

• Museoajoneuvoksi rekisteröidystä ajoneuvosta ei tarvitse maksaa vuotuista ajoneuvoveroa.

• Museoajoneuvojen tulee käyttää talvirenkaita keliolosuhteiden niin vaatiessa paitsi ajotapahtumiin osallistuttaessa.

• Museoajoneuvojen katsastus on iästä riippuen 4 vuoden välein.

• Museoajoneuvoa saa käyttää vain 30 päivänä vuodessa. Se ei ole tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön.

• Museoajoneuvoon ei saa tehdä muutoksia ja se on pidettävä museoajoneuvolta vaadittavassa kunnossa.

Lisätietoja saa lähimmältä museoajoneuvojen tarkastajalta.

Museoajoneuvoksi hyväksytylle ajoneuvolle on saatavissa M-alkuisia mustapohjaisia rekisterikilpiä ns. museoajoneuvokilpiä. Ajoneuvoon voidaan myös tilata siinä aikaisemmin ollut tunnus, mikäli se on vapaana. Tästä peritään normaali kilpien hinta. Erityismaksua vastaan voi tilata minkä tahansa vapaana olevan rekisteritunnuksen.

MUSEOAJONEUVOA EI OLE TARKOITETTU JOKAPÄIVÄISEEN LIIKKUMISEEN, EIKÄ LUVANVARAISEEN LIIKENTEESEEN.

Museoajoneuvo voidaan hylätä määräaikaiskatsastuksessa, mikäli sen rakennetta on muutettu tai sen kunto ei enää vastaa museoajoneuvolle asetettuja vaatimuksia.