Yhteystiedot

Postiosoite:
Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry
Askonkatu 10
15100 Lahti

TOIMISTO
maanantai ja torstai
klo 13.00-15.00
(SULJETTU 2.-8.10.)
puh. 050 472 6754
toimisto@sahk.fi

MUSEOAJONEUVOASIAT
maanantai ja torstai
klo 8.00-14.00
puh. 050 472 6748
museoajoneuvoasiat@sahk.fi

https://www.facebook.com/ Suomen-ajoneuvohistoriallinen-keskusliitto-ry-1102299486582723/

Suomen Harrasteajoneuvot Oy Askonkatu 10
15100 Lahti

AUTOMOBIILI
Päätoimittaja Jan-Erik Laine
puh. 040 518 0101,
automobiili@sahk.fi

päivitetty 15.8.2023

Kantakorttien säilytyspaikat ja
vastuuhenkilöt

Lääninhallitusten kantakortteja löytyy joistakin maakunta-arkistoista. Lounais-Suomen aluehallintoviraston keväällä 2010 Turun maakunta-arkistoon siirtämät kortistot sisältävät Turun ja Porin läänissä rekisteröityjen ajoneuvojen kantakortit. Autojen ja moottoripyörien kortistot ovat vuosilta 1922–1965, traktorien vuosilta 1957–1965. Autojen kantakortteihin sisältyy myös linja-autot ja kuorma-autot. Lisäksi perävaunuista ja koekilvistä on omat kortistonsa. Turun maakunta-arkistossa kantakortit on liitetty Turun ja Porin lääninhallituksen yhteisarkistoon (sarja III Bha). Edellä mainitusta hävittämisestä johtuen kortistoissa on puutteita. Myös Trafilta on siirretty autojen, traktoreiden, kuorma-autojen, perävaunujen ja moottoripyörien (ei mopot) kantakortit vuosilta 1965-1989

Vaasan maakunta-arkistossa on varhaisia ajoneuvorekisteriluetteloita ja
-kortteja vuosilta 1922–1935 Vaasan lääninhallituksen lääninkanslian
I arkistossa (sarja Af). Hämeen läänin autorekisterit vuosilta 1922–1929 löytyvät Hämeenlinnan maakunta-arkistosta, jossa ne ovat Hämeen lääninkanslian arkiston yhteydessä (sarja Ao). Samassa sarjassa on myös luettelot moottoriajoneuvoista vuosilta 1929–1931. Mikkelin lääninkanslian
I arkisto Mikkelin maakunta-arkistossa sisältää moottoriajoneuvokortiston vuosilta 1958–1973 (sarja Bkg). Joensuun maakunta-arkistossa on puolestaan Kuopion läänin moottoriajoneuvokortisto vuosilta 1922–1932 Kuopion lääninkanslian I arkistossa (sarja Bge).

Entisen Viipurin läänin ajoneuvojen kantakortteja ja muita rekisteröintiin liittyviä asiakirjoja säilytetään voittopuolisesti Viipurissa sikäläisessä maakunta-arkistossa.

Talvi- ja jatkosodan aikana olemassa olleiden ajoneuvojen kantakorttien kopioita sekä kuitteja pakko-otosta löytyy paljon muun muassa paikallisten suojeluskuntien arkistoista. Vaikka varsinaista kantakorttia ei olisi säilynyt, pakko-otosta syntyneen kuitin valtion kappaleesta löytyy usein samat tiedot (omistaja, osoite, sarjanumerot, varusteet j.n.e.) Vaikka ajoneuvoja ei olisi pakko-otettu, pitäisi siitä löytyä edes katsastusasiakirja, jossa selvitetään syy miksi k.o. ajoneuvoja ei pakko-otettu (huono kunto jne.)

Mobilian omaa tutkimusta edustaa Luettelo Suomen ajoneuvokannasta 
ennen v. 1922, eli valtakunnallisen rekisteröintijärjestelmän perustamista. Tietokanta löytyy pdf-muodossa alla olevista linkeistä. Siitä on mahdollista tehdä hakuja painamalla ctrl+f, kirjoittamalla hakusana ja painamalla enter. Tietokanta on tarkoitettu sekä alan tutkijoiden että suuren yleisön käyttöön. Ajoneuvohistoriaan liittyvä luettelo alkuperäislähteistä ja tutkimuskirjallisuudesta, joiden perusteella ajoneuvokannan, sekä eri ajoneuvoyksilöiden historiaa on mahdollista tutkia, löytyy tietokannan lopusta. 

”Suomen moottoriajoneuvokanta ennen vuotta 1922.”  Mikko Pentti & Ville Mäkinen; 2017.

Luettelo Suomen ajoneuvokannasta ennen vuotta 1922

Suomalaisen ajoneuvohistorian lähteet ennen vuotta 1922

Kansallisarkistossa käsitellään sellaiset yksittäisiin rekisterikortteihin kohdistuvat tietopyynnöt, jotka kohdistuvat v. 1965–2007 ajoneuvorekisteritietoihin. Lisäksi Kansallisarkisto selvittää ajoneuvon ensimmäistä rekisteritunnusta ja laatii ajoneuvon omistushistoriaselvityksiä, jos tiedontarpeen syynä on julkisoikeudellinen tarkoitus (esim. ajoneuvon museorekisteröinti). Yksityiseen tarkoitukseen edellä mainittuja selvityksiä ei laadita. Kansallisarkistossa ajoneuvorekisterin mikrokortit ovat myös asiakkaiden itsepalvelukäytössä. 

Tietopyynnön Kansallisarkistoon voi tehdä Astia-tietojärjestelmän kautta 
https://astia.narc.fi/astiaUi/research_menu.php tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@arkisto.fi.

Mikäli tilaus kohdistuu vuoden 2008 jälkeen rekisteröidyn ajoneuvon asia-
kirjatietoihin, tietopyyntö ja tilaus pitää tehdä Liikenteen turvallisuusvirastoon 
www.trafi.fi/tietopalvelut/trafin_rekisterit/ajoneuvotiedot/
ajoneuvotiedot_asiakirjapalveluna

Mikäli kyseessä on ennen vuotta 1965 rekisteröity ajoneuvo, kantakortteja voi tiedustella seuraavista paikoista (luettelo on laadittu vanhan läänijaon mukaan):

UUDENMAAN LÄÄNI           

Helsingin Seudun
Automobiiliklubi ry
Puh. 050 574 7122 /
Martti Peltonen, 
marttih.peltonen@gmail.com

Moottoripyöräkortit:
Veteraanimoottoripyöräklubi
Puh. 0400 401 416 /
Kari Lapinaho 
kari.lapinaho@kolumbus.fi

KYMEN LÄÄNI

Kymen Automobiilikerho ry
www.kymenautomobiilikerho.fi/
yhteydenotto/kantakortit.php

Puh. 050 350 1173 /
Mauno Hirvinen
mauno.hirvinen@hotmail.fi 

KESKI-SUOMEN LÄÄNI

Keski-Suomen Mobilistit ry
Puh. 040 528 2691 /
Pekka Salonen
pekka.salonen@jkl.fi

HÄMEEN LÄÄNI

Auto- ja Tiemuseo Mobilia
Kustaa Kolmannen tie 75
36270 Kangasala
puh. 040 900 6657 / 
Eve Juhkam 
eve.juhkam@mobilia.fi

POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI

Pohjois-Karjalan 
Automobiilikerho r.y. 
Puh. 0400 572 640 / 
Olli-Pekka Hirvonen
sihteeri@susirajanmobilistit.fi

MIKKELIN LÄÄNI

Mikkelin Mobilistit r.y.
Puh. 0440 178 086 /
Keijo Eljos 
keijo.eljos@gmail.com tai
Puh. 0400 543 685 /
Olavi Valkonen
olli.valkonen@met-kat.fi

Mikkelin kansallisarkisto
Pirttiniemenkatu 8
50100 Mikkeli
Puh. 029 533 7200

KUOPION LÄÄNI

SA-HK Savon Kerho r.y.
Puh. 050 550 5280 / 
Erkki Lappalainen

VAASAN LÄÄNI

Vaasan Veteraaniautoseura r.y.
Puh. 044 569 2690,
vvasry@gmail.com

OULUN LÄÄNI

Oulun Seudun Mobilistit ry
sihteeri@oulunautomuseo.fi

TURUN JA PORIN LÄÄNI

Turun maakunta-arkisto
Aninkaistenkatu 11
PL 383, 20101 Turku
Puh. 029 533 7400 
kirjaamo@arkisto.fi

Turun maakunta-arkistossa
säilytettävien kantakorttien
luettelotiedot on tallennettu
arkistotietokanta Vakkaan
Turun ja Porin lääninhallituksen
yhteisarkiston alle: 
www.narc.fi:8080/VakkaWWW/
EtuSivu.action

Arkistojen Portti -verkkopalvelusta
löytyy tietoa ajoneuvojen rekisteröintiin
liittyvistä asiakirjoista sekä
neuvoja aineistojen käyttöön:
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/
Ajoneuvojen_rekister%C3%B6intiin_
liittyv%C3%A4t_asiakirjat

Digitaaliarkistosta kortit löytyvät täältä: 
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?
atun=3296.KA

Turun ja Porin läänin kansanhuoltopiirin
arkisto ajoneuvojen rekisterikortit sodan ajalta.
Näistä löytyy MP:t, henkilö- ja pakettiautot,
sekä kuorma-autot ja yksi seka-auto:
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?
sartun=62037.KA

T&P läänin Kortisto spriinkuljetuksen johdosta 
takavarikoiduista autoista 1920-1930:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=
43184554

Trafilta siirretyt T&P läänin vuosien 1965-1989
väliset ajoneuvorekisterin mikrokortit:
http://www.arkisto.fi/news/1326/61/
Ajoneuvorekisterin-mikrokorttiaineisto-
Kansallisarkistoon

LAPIN LÄÄNI

Lapin Mobilistit ry
Puh. 040 761 5535 /
Lauri Seppänen

Postin omistamien 
ajoneuvojen kantakortit:

Postimuseon kirjasto 
Häkilänpolku 3,
33100 TAMPERE 
Puh. 040 518 2713 /
Mikko Nykänen
mikko.nykänen@postimuseo.fi 

Kantakorttien arkistopalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti ajoneuvojen rekisteröintiä varten. Etenkin niillä alueilla, joissa kortteja ei ole talletettu tiedostoon, ei kortistojen hoitajilla ole resursseja esim. historian- tai sukututkimusten tarpeisiin.