Päivitetty 12.2.2024

Kantakorttien säilytyspaikat ja vastuuhenkilöt

Lääninhallitusten kantakortteja löytyy joistakin maakunta-arkistoista. Lounais-Suomen aluehallintoviraston keväällä 2010 Turun maakunta-arkistoon siirtämät kortistot sisältävät Turun ja Porin läänissä rekisteröityjen ajoneuvojen kantakortit. Autojen ja moottoripyörien kortistot ovat vuosilta 1922–1965, traktorien vuosilta 1957–1965. Autojen kantakortteihin sisältyy myös linja-autot ja kuorma-autot. Lisäksi perävaunuista ja koekilvistä on omat kortistonsa. Turun maakunta-arkistossa kantakortit on liitetty Turun ja Porin lääninhallituksen yhteisarkistoon (sarja III Bha). Edellä mainitusta hävittämisestä johtuen kortistoissa on puutteita. Myös Trafilta on siirretty autojen, traktoreiden, kuorma-autojen, perävaunujen ja moottoripyörien (ei mopot) kantakortit vuosilta 1965-1989.

Vaasan maakunta-arkistossa on varhaisia ajoneuvorekisteriluetteloita ja -kortteja vuosilta 1922–1935 Vaasan lääninhallituksen lääninkanslian I arkistossa (sarja Af). Hämeen läänin autorekisterit vuosilta 1922–1929 löytyvät Hämeenlinnan maakunta-arkistosta, jossa ne ovat Hämeen lääninkanslian arkiston yhteydessä (sarja Ao). Samassa sarjassa on myös luettelot moottoriajoneuvoista vuosilta 1929–1931. Mikkelin lääninkanslian I arkisto Mikkelin maakunta-arkistossa sisältää moottoriajoneuvokortiston vuosilta 1958–1973 (sarja Bkg). Joensuun maakunta-arkistossa on puolestaan Kuopion läänin moottoriajoneuvokortisto vuosilta 1922–1932 Kuopion lääninkanslian I arkistossa (sarja Bge).

Entisen Viipurin läänin ajoneuvojen kantakortteja ja muita rekisteröintiin liittyviä asiakirjoja säilytetään voittopuolisesti Viipurissa sikäläisessä maakunta-arkistossa.

Talvi- ja jatkosodan aikana olemassa olleiden ajoneuvojen kantakorttien kopioita sekä kuitteja pakko-otosta löytyy paljon muun muassa paikallisten suojeluskuntien arkistoista. Vaikka varsinaista kantakorttia ei olisi säilynyt, pakko-otosta syntyneen kuitin valtion kappaleesta löytyy usein samat tiedot (omistaja, osoite, sarjanumerot, varusteet j.n.e.) Vaikka ajoneuvoja ei olisi pakko-otettu, pitäisi siitä löytyä edes katsastusasiakirja, jossa selvitetään syy miksi k.o. ajoneuvoja ei pakko-otettu (huono kunto jne.)

Mobilian omaa tutkimusta edustaa Luettelo Suomen ajoneuvokannasta ennen v. 1922, eli valtakunnallisen rekisteröintijärjestelmän perustamista. Tietokanta löytyy pdf-muodossa alla olevista linkeistä. Siitä on mahdollista tehdä hakuja painamalla ctrl+f, kirjoittamalla hakusana ja painamalla enter. Tietokanta on tarkoitettu sekä alan tutkijoiden että suuren yleisön käyttöön. Ajoneuvohistoriaan liittyvä luettelo alkuperäislähteistä ja tutkimuskirjallisuudesta, joiden perusteella ajoneuvokannan, sekä eri ajoneuvoyksilöiden historiaa on mahdollista tutkia, löytyy tietokannan lopusta.

”Suomen moottoriajoneuvokanta ennen vuotta 1922.” Mikko Pentti & Ville Mäkinen; 2017.

Luettelo Suomen ajoneuvokannasta ennen vuotta 1922

Suomalaisen ajoneuvohistorian lähteet ennen vuotta 1922

Kansallisarkistossa käsitellään sellaiset yksittäisiin rekisterikortteihin kohdistuvat tietopyynnöt, jotka kohdistuvat v. 1965–2007 ajoneuvorekisteritietoihin. Lisäksi Kansallisarkisto selvittää ajoneuvon ensimmäistä rekisteritunnusta ja laatii ajoneuvon omistushistoriaselvityksiä, jos tiedontarpeen syynä on julkisoikeudellinen tarkoitus (esim. ajoneuvon museorekisteröinti). Yksityiseen tarkoitukseen edellä mainittuja selvityksiä ei laadita. Kansallisarkistossa ajoneuvorekisterin mikrokortit ovat myös asiakkaiden itsepalvelukäytössä.

Tietopyynnön Kansallisarkistoon voi tehdä Astia-tietojärjestelmän kautta
https://astia.narc.fi/astiaUi/research_menu.php tai sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@arkisto.fi.

Mikäli tilaus kohdistuu vuoden 2008 jälkeen rekisteröidyn ajoneuvon asiakirjatietoihin, tietopyyntö ja tilaus pitää tehdä Liikenteen turvallisuusvirastoon
www.trafi.fi/tietopalvelut/trafin_rekisterit/ajoneuvotiedot_asiakirjapalveluna

Mikäli kyseessä on ennen vuotta 1965 rekisteröity ajoneuvo, kantakortteja voi tiedustella seuraavista paikoista (luettelo on laadittu vanhan läänijaon mukaan):

UUDENMAAN LÄÄNI

Helsingin Seudun Automobiiliklubi ry
Martti Peltonen, puh. 050 574 7122
marttih.peltonen@gmail.com

Moottoripyöräkortit:
Veteraanimoottoripyöräklubi
Kari Lapinaho, puh. 040 040 1416
kari.lapinaho@kolumbus.fi

KYMEN LÄÄNI

Kymen Automobiilikerho ry
www.kymenautomobiilikerho.fi/yhteydenotto/kantakortit.php
Mauno Hirvinen, puh. 050 350 1173
mauno.hirvinen@hotmail.com

KESKI-SUOMEN LÄÄNI

Keski-Suomen Mobilistit ry
Pekka Salonen, puh. 040 528 2691
pekka.salonen@jkl.fi

HÄMEEN LÄÄNI

Auto- ja Tiemuseo Mobilia
Kustaa Kolmannen tie 75, 36270 Kangasala
Eve Juhkam, puh. 040 900 6657
eve.juhkam@mobilia.fi

POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI

Pohjois-Karjalan Automobiilikerho r.y.
Olli-Pekka Hirvonen, puh. 040 057 2640
sihteeri@susirajanmobilistit.fi

MIKKELIN LÄÄNI

Mikkelin Mobilistit r.y.
Keijo Eljos, puh. 044 017 8086
keijo.eljos@gmail.com
tai
Olavi Valkonen, puh. 040 054 3685
olli.valkonen@met-kat.fi

Mikkelin kansallisarkisto
Pirttiniemenkatu 8, 50100 Mikkeli
Puh. 029 533 7200

KUOPION LÄÄNI

SA-HK Savon Kerho r.y.
Erkki Lappalainen, puh. 050 550 5280

VAASAN LÄÄNI

Vaasan Veteraaniautoseura r.y.
Puh. 044 569 2690,
vvasry@gmail.com

OULUN LÄÄNI

Oulun Seudun Mobilistit ry
sihteeri@oulunautomuseo.fi

TURUN JA PORIN LÄÄNI

Turun maakunta-arkisto
Aninkaistenkatu 11, PL 383, 20101 Turku
Puh. 029 533 7400
kirjaamo@arkisto.fi

Turun ja Porin läänin kansanhuoltopiirin arkisto ajoneuvojen rekisterikortit sodan ajalta.
Näistä löytyy MP:t, henkilö- ja pakettiautot, sekä kuorma-autot ja yksi seka-auto:
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?
sartun=62037.KA

T&P läänin Kortisto spriinkuljetuksen johdosta takavarikoiduista autoista
1920-1930:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=
43184554

LAPIN LÄÄNI

Lapin Mobilistit ry
Lauri Seppänen, puh. 040 761 5535 /

Postin omistamien
ajoneuvojen kantakortit:

Postimuseon kirjasto
Häkilänpolku 3, 33100 TAMPERE
Mikko Nykänen, puh. 040 518 2713 /
mikko.nykänen@postimuseo.fi

Kantakorttien arkistopalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti ajoneuvojen rekisteröintiä varten. Etenkin niillä alueilla, joissa kortteja ei ole talletettu tiedostoon, ei kortistojen hoitajilla ole resursseja esim. historian- tai sukututkimusten tarpeisiin.