päivitetty 15.12.2020

Vanhojen ajoneuvojen kantakortit


Vanhojen ajoneuvojen kantakorttien säilytyspaikat ja vastuuhenkilöt          
KS.TÄSTÄ YHTEYSTIEDOT

Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi ry on tehnyt kartoituksen käytöstä poistettujen ajoneuvojen rekisteröintitiedoista vuosilta 1922–1989. Niitä on säilynyt noin 2 miljoonaa kantakorttia. Kantakorttien sisältämät tiedot ovat usein välttämättömiä, kun vanha ajoneuvo yritetään saada takaisin rekisteriin ja museoajoneuvoksi. Suurin osa näistä kantakorteista on SAHK:n alueyhdistysten hallussa. Löytyneen kantakortin kopiosta veloitetaan 30 euroa kulujen kattamiseksi. 

SAHK julkaisee verkkosivuillaan Mari Roose-Hyppösen laatiman kantakorttiraportin, jossa on kartoitettu tietoja mm. kantakorttien määristä, säilytyspaikoista ja tavoista. SAHK toivoo, että lukijat ilmoittaisivat kantakortteja koskevia täydennyksiä SAHK:n toimistoon sähköposti-osoitteeseen toimisto@sahk.fi. Tutkielma on luettavissa tästä (pdf). 
Pertti Kolari on tehnyt perusteellisen selvityksen entisestä Viipurin läänin autokannasta. Näihin tietoihin pääset tästä (pdf).

Kantakortit

Aikana, jolloin tietokoneita ei vielä ollut keksitty, jokaisesta rekisteröidystä ajoneuvosta kirjoitettiin käsin kantakortti. Kortteja säilytettiin läänien arkistoissa ja niiden pohjalta kirjoitettiin tarvittaessa rekisteriote. Mikäli vanhan ajoneuvon paperit ovat kadonneet, on kantakorteista mahdollista saada selville ajoneuvon tiedot. Vuoden 1965 jälkeen rekisteristä poistettujen ajoneuvojen tiedot yleensä löytyvät Ajoneuvohallintokeskuksen arkistosta.

kortti1pieni.jpg kortti2pieni.jpg kortti3pieni.jpg

   Kuvaa klikkaamalla kantakortti aukeaa suurempana.

Lääninhallitukset hoitelivat ajoneuvojen rekisteröinnin aina 60-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen rekisteröinnit siirtyivät Autorekisterikeskuksen alaisuuteen.
1920-luvun lopulla annettiin jokaiselle ajoneuvolle oma kantakortti. Kantakortit arkistoitiin ajoneuvolajeittain rekisterinumero­järjestyksessä. Moottoripyörien ja henkilöautojen rekisteröintitiedot kirjattiin valkoisille korteille. Paketti- ja kuorma-autojen tiedot kirjattiin vaalean vihreille korteille. Linja-autot kirjattiin vaalean punaisille korteille.
Arkistointiohjeen mukaan kortteja oli säilytettävä rekisteristä poiston jälkeen kuluva vuosi plus kymmenen vuotta, jonka jälkeen ne voitiin tuhota. Monet lääninhallitukset ottivat määräyksen kirjaimellisesti ja tuhosivat kortistot. Joissakin lääneissä kortit poistettiin varastoihin, joten ne pelastuivat hävitykseltä. Onneksi meille vanhojen ajoneuvojen harrastajille.
Lääninhallituksissa olevat moottoriajoneuvojen rekisteröintiin käytetyt kortistot on Liikenneministeriön päätöksellä 18.6.1973 määrätty lakkautettavaksi. SA-HK:n Tampereen kerho esitti Valtionarkistolle, että kortistot luovutettaisiin kerhon hallintaan. Tämän johdosta SA-HK on pyytänyt kirjeessään, että kaikille lääninhallituksille annettaisiin lupa luovuttaa poistettujen ajoneuvojen kortit Klubin paikalliskerhojen haltuun.
Valtionarkisto ilmoittaa kirjeellään 25.7.1973 suostuvansa siihen, että ennen 1.1.1966 rekisteröityjen ajoneuvojen kortisto saadaan toistaiseksi tallentaa SA-HK:n paikalliskerhojen haltuun.

Valtionarkisto antoi kortistojen luovutuksesta seuraavat ehdot:

- Kortistot säilytetään yhtenä kokonaisuutena alkuperäisessä järjestyksessä, eikä niitä luovuteta sivullisille.
- Uuden säilytyspaikan osoite, sekä kortistosta vastaavan henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero on heti ilmoitettava Autorekisterikeskukselle (nyk. TraFi) ja maakunta-arkistolle. Samoin on ilmoitettava näitä asioita koskevat muutokset.
- Tutkijat saavat käyttää kortistoja ainoastaan kerhojen tarkoitukseen osoittamassa paikassa toimihenkilöiden valvonnassa.
- TraFilla, lääninhallituksella ja poliisilla on oikeus saada kortteja lainaksi myös ao. virkapaikoille.
- Mikäli kerho lopettaa toimintansa tai kortisto käy sen toiminnan kannalta tarpeettomaksi, on asiasta ilmoitettava valtionarkistolle, joka antaa ohjeet kortiston hävittämisestä tai mahdollisesta maakunta-arkistoon siirtämisestä.
Kortistosta on apua myös vanhan ajoneuvon uudelleen rekisteröinnissä, mikäli ajoneuvon asiapaperit ovat hävinneet. Ajoneuvon kantakortin kopion voi saada rekisteröintiä varten paikalliskerhoilta. (Mikäli korttia ei ole lääninhallituksen toimesta aikanaan tuhottu).

Kantakortin etsintään tarvitaan seuraavat tiedot:

- Mikäli alueen kortit on syötetty tiedostoon, kyselyn voi tehdä rekisterinumeron, valmistenumeron tai omistajan nimen perusteella.
- Mikäli kortti on etsittävä arkistosta manuaalisesti, silloin viimeksi voimassa ollut rekisterinumero on ainut varma etsintätieto. Valmistenumeron tai omistajan tiedon mukaan joutuu käymään läpi tuhansia kortteja, mikä voi olla kuukausien työ.
Lisäksi pitää muistaa, että jos ajoneuvon kotipaikka siirtyi toiseen lääniin, niin kortti siirtyi myös ja rekisteritunnus vaihtui. Tiedot löytyvät vain sen läänin arkistosta, jossa ajoneuvo oli viimeksi.
1950-luvun alkuvuosina tehtiin rekisteritunnusten uudistus, jossa kaikki vanhat yksikirjaimiset tunnukset vaihdettiin kaksikirjaimisiksi.