Päivitetty 2.5.2024

SUOMEN AJONEUVOHISTORIALLINEN KESKUSLIITTO– SAHK RY JÄSEN- JA KALUSTOREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 15.4.2024


Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §


1. Rekisterinpitäjä

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry, Askonkatu 10, 15100 Lahti.

Rekisteriasioita hoitavat kunkin jäsenyhdistyksen rekisterivastaavat edustamansa yhdistyksen
osalta. Keskusliiton osalta rekisteriasioita hoitaa Ann-Mari Roose-Hyppönen.

Rekisteröidyn tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä jäsenyhdistyksensä rekisterivastaavaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa.

Keskusliiton henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen
oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteys SAHK ry:n
asiakaspalveluun. Sähköpostiosoite: toimisto@sahk.fi tai postitse: Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry / Tietosuoja, Askonkatu 10, 15100 Lahti.

Rekisterin nimi: SAHK ry:n jäsen- ja kalustorekisteri


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen julkaisujen postitus tietojen sekä jäsenyyteen
perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen,
kuten käyttäjän tietojen ylläpitoon.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös SAHK ry:n viestintään, ellei käyttäjä ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
  • nimi
  • yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite)
  • asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset käyttötiedot, kuten jäsentyyppi, evästeet ja lokitiedot.
  • jäsenyhdistyksen jäsenen ajoneuvotietoja
  • jäsenen oman vapaaehtoisen ilmoituksen mukaisesti.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään jäsenen oman ilmoituksen mukaisesti.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Suomen viranomaisille lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla/laajuudessa. Tiedot ovat rajoitetusti käytössä jäsenyhdistysten rekisterivastaavilla sekä jäsenyhdistysten museoajoneuvotarkastajilla.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa myös yhdistyksen muiden jäsenyhdistysten jäsenille jäsenluettelon muodossa, mikäli jäsen sallii tietojensa luovutuksen.

Säännönmukaisesti tietoja luovutetaan vain keskusliiton julkaiseman
lehden postitusta hoitavalle yritykselle.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen.


8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli SAHK ry ei ole toiminnassaan noudattanut voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

SUOMENAJONEUVOHISTORIALLINEN KESKUSLIITTO– SAHK RY
MUSEOAJONEUVOTARKASTUSREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 15.4.2024


Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry, Askonkatu 10, 15100 Lahti.

Rekisteriasioita hoitavat kunkin jäsenyhdistyksen museoajoneuvotarkastajat edustamansa
yhdistyksen osalta. Keskusliiton osalta rekisteriasioita hoitaa Martti Peltonen.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä SAHK ry:n asiakaspalveluun kaikissa henkilötietojen
käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa. Sähköpostiosoite: toimisto@sahk.fi tai postitse: Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry / Tietosuoja, Askonkatu 10, 15100 Lahti.

Rekisterin nimi: museoajoneuvotarkastusrekisteri


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään museoajoneuvotarkastusdokumenttien tallentamiseen liittyen. Museoajoneuvotarkastusdokumentit tallennetaan Traficom ohjeistuksen mukaisesti.


3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
  • nykyisen ja entisten omistajien nimi
  • nykyisen omistajan yhteystiedot (puhelinnumero ja osoite)
  • ajoneuvon rekisteri ja tekniset tiedot
  • ajoneuvon valokuva
4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Suomen viranomaisille lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla/laajuudessa, sekä ajoneuvon omistajalle omistavansa ajoneuvon osalta. Tiedot ovat käytettävissä keskusliiton museoajoneuvotarkastajilla.


6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi.


8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.


9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli SAHK ry ei ole toiminnassaan noudattanut voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä