Päivitetty 24.1.2024

SAHK:n Retkeilyajot

SAHK:n Retkeilyajo on vanhojen ajoneuvojen harrastuksen vuosittainen päätapahtuma Suomessa. Tapahtuma on koonnut vuosittain vuodesta 1959 alkaen sadat vanhat ajoneuvot ja niiden harrastajat yhteen myös ulkomaalaisia ajoneuvokuntia myöten. Se on tuottanut iloa ja ihastusta myös monille tienvarsille kokoontuneille ihmisille, jotka ovat saaneet ihastella hyvin hoidettuja, vanhoja autoja sekä ajan henkeen pukeutuneita kuljettajia ja matkustajia. 

Tapahtuma on SAHK:n jäsenyhdistysten jäsenille ja heidän hyväkuntoisille museoajoneuvoikäisille (yli 30 vuotta) ajoneuvoille tarkoitettu vuosittainen ajotapahtuma, joka sisältää ajokilpailun, asu-ajoneuvokilpailun ja entistämiskilpailun. Ajokilpailu sisältää ajoreitin, jonka varrella on tehtävärasteja. Niiltä saaduilla pisteillä määritellään osallistujien paremmuusjärjestys. Asu-ajoneuvo-kilpailussa palkitaan parhaiten ajoneuvonsa aikauden tyylin mukaan pukeutuneet ajoneuvokunnat. Entistämiskilpailuun osallistujat eivät kilpaile keskenään, vaan kunkin kilpailuun osallistuvan ajoneuvon entistämistyön tasoa verrataan ennalta asetettuihin laatu-kriteereihin. Tapahtumasta julkaistaan kuvallinen ajoluettelo, joka jaetaan osallistujille.

Tapahtuman järjestämisvastuu myönnetään jäsenyhdistyksille hakemusten perusteella. Tapahtumaan voivat osallistua myös järjestön ulkopuoliset, mikäli ajoneuvo täyttää edellytykset.